MUZEJ PREMODERNE UMETNOSTI MUSEUM OF TOO MODERN ART
MUZEJ PREMODERNE UMETNOSTI
Spodnji Hotič 19, Litija, Slovenija

Kontakt / Contact:
Tomaž Dernovšek-Vinči
Spodnji Hotič 19,
1270 Litija, Slovenia
tel: 031 570 052
premoderna@gmail.com

MUZEJ PREMODERNE UMETNOSTI
ARHIV

IP

"KAMEN V SRCU"
Kamnoseška delavnica
8.- 11. oktober 2009
Muzej premoderne umetnosti, Spodnji Hotič

KAMEN NAMESTO SRCA? NE, KAMNOSEŠKA
DELAVNICA V OSRČJU SLOVENIJE!

V Muzeju premoderne umetnosti v Hotiču pri Litiji Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna letos prvič pripravlja kamnoseško delavnico z naslovom "Kamen v srcu". Projekt podpira Center za razvoj Litija, ki na območju Srca Slovenije spodbuja tudi ohranjanje dediščine in tradicionalnih podeželskih dejavnosti. Skupinski projekt "Kamen v srcu" tako združuje tri različne inštitucije ki imajo skupni interes ter široko zastavljen cilj od neformalnega izobraževanja, predstavitve območja Srce Slovenije ter sodobne umetniške prakse. Delavnica bo potekala od 8. do 11. oktobra 2009. Delavnica je namenjena ljubiteljem, ki bodo izdelovali svoje kamnite izdelke, uporabili pa bodo likovne in arhitekturne kamnite elemente lokalnega okolja. Mentorji delavnice bodo Maja Capuder, Zvone Predalič in Janko Brunček.
V petek, 9. oktobra bo potekala predstavitev ročne obdelave kamna za šolske skupine, v soboto 10. oktobra pa bo delavnica cel dan odprta za javnost, s čimer želimo tradicijo kamnoseštva približati in predstaviti širši publiki. Vljudno vabljeni na prikaz zanimive dejavnosti kamnoseštva, v soboto zvečer pa na zaključek s posebnim kulturnim programom.


PROGRAM:

ČETRTEK, 8. OKTOBER:
Otvoritev delavnice, postavitev delovnih mest in likovno
teoretična priprava na delavnico.


PETEK, 9. OKTOBER:
Od 9. do 13. ure bo potekala predstavitev ročne obdelave kamna za šolske skupine, ki jo bodo izvajali dijaki in mentorji kamnoseškega programa Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole iz Ljubljane pod vodstvom profesorice Maje Capuder in Janka Brunčka. V predstavitev bo vključen prikaz ročne obdelave kamna, udeleženci pa si bodo lahko v prodnik izklesali začetnico imena ali poseben znak in ga odnesli s seboj. V popoldanskih urah se bo nadaljevala ročna obdelava kamna članov društva.

SOBOTA, 10. OKTOBER:
Preko celega dne bo delavnica ročne obdelave kamna odprta za obiskovalce muzeja.
Potekala bodo tudi strokovna predavanja:

  • Dr. Josip Korošec: "Kamen kot prvina v kiparstvu"
  • Maja Capuder (SGGEŠ Ljubljana): "Kamen v srcu in okoli nas"

V soboto ob 19. uri bo v Muzeju premoderne umetnosti potekal osrednji dogodek s kulturnim programom, na katerem bosta nastopila:

  • Učiteljski pevski zbor KUD Litus iz OŠ Litija
  • Moški pevski zbor DPD Svoboda iz Hotiča.

NEDELJA, 11. OKTOBER:
Ročna obdelava kamna, zaključek delavnice, predstavitev izdelkov in postavitev razstave nastalih izdelkov.
Razstava kamnitih izdelkov bo v Muzeju premoderne umetnosti na ogled do konca oktobra 2009.

Muzej je za oglede odprt vsak dan, razen ponedeljka, od 10. do 18. ure.

ORGANIZATORJI:

Center za razvoj Litija
Kidričeva 1, 1270 Litija
Tel: 01 896 27 10
Info: info@razvoj.si

Muzej premoderne umetnosti
Spodnji Hotič 19, 1270 Litija
Kontakt:: Tomaž Dernovšek-Vinči
Info: +386 31 570 052, premoderna@gmail.com

Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Kontakt: Maja Štembal Capuder
Info: maja.capuder@guest.arnes.si

Avtorica fotografije na naslovnici je Nataša Kuzmič, ostale fotografije iz arhiva RCL in Društva ljubiteljev slovenskega naravnega kamna.

Zahvaljujemo se Franciju Kocjanu iz Škocjana na Dolenjskem za podarjen kamen.


DRUŠTVO LJUBITELJEV
SLOVENSKEGA NARAVNEGA
KAMNA

Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo številnih ljubiteljev in strokovnjakov, ki delajo na področju raziskovanja, pridobivanja, načrtovanja, obdelave in uporabe naravnega kamna ter varovanja kamnite dediščine. Slovenija s svojimi številnimi in raznolikimi ležišči naravnega kamna predstavlja vir zamisli in možnosti delovanja naših članov, ki s svojim delom in ravnanjem prispevajo k uveljavljanju domačega kamna kot najplemenitejšega gradiva. Člani društva se ukvarjajo s kamnom, saj jim spoznavanje in obdelovanje le-tega bogatita življenje. Društvo s svojim izobraževalnim delom razvija tista znanja in spretnosti, ki naj tudi v bodoče vodijo v rešitve, ki bodo kamnu omogočale plemenititi okolje s svojo tiho težo.

MUZEJ PREMODERNE
UMETNOSTI

Muzej premoderne umetnosti obsega zanimiv razstavni prostor v nekdanjem hlevu, ki ga je leta 2004 ustanovila skupina sodobnih likovnih umetnikov "premodernisti". V svojem poslanstvu je namen muzeja premoderne združevanje navidezno diametralno nasprotnih likovnih elementov v ambientalnih postavitvah in spremljevalnih kulturnih prireditvah ter predavanjih. Namen muzeja je tudi v sodobnem inovativnem razstavljanju vsebin in dejavnosti ljudi z ljudsko etnološko vsebino. S primerno kuratosko predstavitvijo delavnice klesanja kamna in postavitvijo razstave v sodobni koncept izvajamo inovativno možnost kreativnosti sodobnega človeka. Več o delovanju muzeja lahko izveste na spletni strani
www.premoderno.com.

CENTER ZA RAZVOJ LITIJA
IN OBMOČJE SRCA SLOVENIJE

Na območju, ki smo ga začrtali v
obliki srca, in sega od vzhodnih obronkov Ljubljane do prvih posavskih ravnic ter od kamniških planin pa vse do prvih dolenjskih gričev, razvijamo blagovno znamko Srce Slovenije. Ta postaja na našem območju sinonim za srčnost ljudi, kakovost bivanja in raznolikost ponudbe ter podpira ne le skupni turistični razvoj pač pa tudi druge projekte, ki vplivajo na večjo kakovost bivanja. Eden takšnih projektov je tudi kamnoseška delavnica "ťKamen v srcu", ki jo bo v oktobru gostil Muzej premoderne umetnosti.
Več o dejavnosti Centra za razvoj Litija, predvsem pa vrsto koristnih informacij lahko najdete na naših spletnih straneh www.razvoj.si ter www.srce-slovenije.si.

Zlozenka PDF